Lidgeld en/of kampgeld terugtrekken

Uw ziekenfonds geeft een tegemoetkoming voor het lidgeld en/of kampgeld van uw dochter.

Hiervoor vult u één van onderstaande documenten in en geeft ze af aan de groepsleiding.
Zij zetten een stempel en handtekening en zo kunt u het binnenbrengen bij uw ziekenfonds.

Lidgeld

Liberale Mutualiteit

Solidaris

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Helan

Kampgeld

Christelijke Mutualiteit

Liberale Mutualiteit

Solidaris

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Helan