Het lidgeld voor het werkjaar 2022 – 2023 bedraagt 47 euro.

Hiervan gaat 32 euro naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit geld wordt gebruikt voor de verzekering, de ledentijdschriften en de diensten van het verbondscentrum.
De overige 15 euro komen ten goede aan de werking van de Gidsen Boom. Hieronder vallen de aankoop van knutselmateriaal, jaarschildjes, ’t Facteureke, de werken aan de lokalen, …

Je kan het lidgeld betalen door overschrijving op rekeningnummer BE89 9733 5140 7085 met vermelding van de naam van je dochter(s).

Mogen wij je vragen om het lidgeld voor eind september over te schrijven.

Leden zijn niet verzekerd zolang het lidgeld niet betaald is.

Wist u dat …

… uw ziekenfonds een tegemoetkoming geeft voor het lidgeld en/of kampgeld van uw dochter? Meer informatie vindt u op onze website onder het tabblad “meer info, attesten”: www.gidsenboom.be.

… betalen van weekends, kampen, … bij Gidsen Boom ook in schijven kan?
Voor meer informatie contacteert u de groepsleiding via grlgidsenboom@hotmail.com.

… er zoiets als verminderend lidgeld bestaat?
Scouts en Gidsen Vlaanderen komt tegemoet aan gezinnen die niet zo gemakkelijk geld kunnen missen. Op die manier kan je minder geld betalen maar toch gewoon genieten van het scoutsleven! Via “Scouting op Maat” ondersteunt Scouts en Gidsen Vlaanderen iedereen voor wie de kostprijs een drempel vormt om deel te kunnen nemen aan het spel van scouting. Twijfel niet om hierover te spreken met de groepsleiding. De contactgegevens van de groepsleiding vindt u in T’ Facteureke.