Beste ouder(s),

Onze gidsengroep hecht veel belang aan de privacy van leden, leiding, ouders en sympathisanten. We streven ernaar om enkel te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Onze groep verwerkt heel wat gegevens in het kader van het lidmaatschap en de bijhorende contractuele relatie. De gegevens worden onder andere gebruikt voor:

  • Een vlotte werking van de groep en de ledenadministratie
  • Het verzekeren van elk aangesloten lid
  • Communicatie over de werking van onze groep
  • Het organiseren van de wekelijkse activiteiten en evenementen

 

Het verstrekken van de identificatiegegevens en persoonlijke gegevens is verplicht voor het lidmaatschap bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Indien deze gegevens niet verstrekt worden, kan er geen aansluiting zijn. Toch is het zeer belangrijk dat jullie op de hoogte zijn van de manier waarop we deze gegevens omgaan. De volledige uitleg daarvan kan je vinden in de privacyverklaring in bijlage.

Indien hierover toch onduidelijkheid of eventuele vragen zouden zijn, aarzel dan niet om te mailen naar vzw@gidsenboom.be .

Privacyverklaring